Denumirea produsului - Divin este denumirea băuturilor de tip "cognac", preparate conform tehnologiei clasice de producere a coniacului în Rep. Moldova.

            În Republica Moldova semnificaţia „Divin” exprimă ceva curat, minunat, cu însuşiri excepţionale, fapt ce  pune în valoare toate particularităţile  strugurilor de poamă concentrate în această băutură fină. Astăzi soarta divinului este strîns legată de ţara noastră, căci anume aici condiţiile climaterice favorabile (microzonă), relieful unic permit cultivarea soiurilor de struguri necesari pentru obţinerea celei mai rafinate băuturi.
 
            Prepararea divinului este un proces creator ce durează mulţi ani. Ciclul tehnologic începe cu distilarea vinurilorAroma materie primă obţinute în zona Codrilor din soiuri de struguri anumite: Aligote, Feteasca, Rcaţiteli, Silvaner, ş.a.. Distilatele obţinute sunt supuse maturării în delungate în butoaie de stejar cu o capacitate de 300-500l în subsolurile întreprinderii, la o temperatură şi umiditate a aerului constantă. Durata maturării depinde de marca divinului şi variază de la trei ani (pentru marca “3 steluţe”) pîna la infinit (pentru cele folosite la prepararea capodoperei specialiştilor-vinificatori). Colecţia distilatelor S.A.”AROMA” include şi exemplare ce depăşesc vîrsta de 60 ani. În procesul maturării distilatele de vin se îmbogăţesc cu substanţe extractive şi aromatice din lemnul de stejar şi ca urmare se formează caracterul viitorului divin.    
 
            Obţinerea unui produs armonios cu caracteristice tipice pentru fiecare marcă este
o adevărată artă, ce constă în selectarea şi cupajarea iscusită a distilatelor din diferite partide. 
 
    Aroma Îmbutelierea divinurilor de elită se efectuează manual, acordînd o atenţie deosebită fiecărei butelii. Buteliile în care s-a ambalat divinul se astupă cu dopuri de plută şi capsule termocontractante, după care  se depozitează.
 
 Îndeletnicirile şi tradiţiile în producerea divinului se transmit din generaţie în generaţie pe parcurs a mai mult de 100 ani.

 Importanţa creativităţii şi inovaţiei a determinat specialiştii întreprinderii să îmbine cu succes clasicul cu realizările tehnologiilor moderne la producerea şi altor băuturi tari, cum ar fi: brandy (băutură naţională), vodca, kalvadox etc.